NUBBOI

Được dẫn dắt bởi PewPew, một trong những streamer lâu năm tại Việt Nam, cùng đồng hành là những cái tên sáng giá như RIP113, Nhac, Killer7 và Deftsu
PewPew

PewPew

CEO

Streamer nổi tiếng

Nhạc

Nhạc

Captain

RIP113

RIP113

Kỉ lục thế giới 43 kills

Deftsu

Deftsu

Killer 7

Killer 7

abc